Zvaniet:  2 944 64 24
Zvaniet:  2 944 64 24
hamburger

Aktualitātes


Grupiņu un skolnieku izlaidums

26/05/2023

Laiks pienācis un jāsāk lidot, Spārni briest un vēju sevī krāj. Ņemsim līdzi sirdij pašā vidū, Atmiņas, kas tā kā tauriņš māj.

 26. MAIJS - SKOLNIEKU IZLAIDUMS

Septiņi brīnišķi skaisti, krāsaini un dzīvespriecīgi dzeguzēni ir atvēruši spārnus. Tie lido! Šie tauriņi ir izauguši krāšņi, lai lidotu tālāk un augtu savā spēkā! No pirmajiem soļiem, pirmajām iemaņām, pateiktā vārda, uzzīmētā putniņa, noskaitītā dzejoļa, pārverējis ceļu pa brūnajām kāpnēm uz 2.stāvu, gatavojis, rēķinājis, lasījis zilbes, lasījis grāmatas, atstāstījis stāstus, stāstijis par saviem projektiem un vēl un vēl... šie bērni ir ielikuši visu gudrības somā, lai teiktu: "Paliec sveiks, Mārupes Namiņ!" Šīs mājas nav tikai bērnudārzs, šis namiņš ir otrās mājas, drošības sala, ceļš uz pārliecību par saviem spēkiem.Vecāku uzticēšanās visus šos gadus, mazo acuraugu ir veidojusi par tādu personību, kā arī pedagogi un auklīte - mūsu grupas sirsniņas ped. Zanes un gādīgā auklīte Elīna, kā arī ik

 

katrs pedagogs Mārupes Namiņā arī no mazākajām grupām. Vissiltāko smaidu un artavu ik rīt

u ir sniegusi Mārupes Namiņa vadītāja un dibinātāja Līga, kas katru ir iepazinusi un katram sirdī ir mīlestību pret dziesmu dāvājusi. Šo visu saliekot kopā, mēs esam snieguši pašu labāko - skaistu bērnību mūsu audzēkņiem! Lido! Nebaidies! Uzdrīksties! Jums daudz iespēju, daudz krāsu un sajūtu tālākā ceļā! Sargā spārnus un ja skumji - uzdungo dziesmu! Mārupes Namiņā jūs esiet pašā sirds vidiņā! Paldies Krista Zvirgzdina Make-Up & Hair makeup, Jānis Zvirgzdiņš par roku darbu - veidotajiem Mārupes Namiņa simboliem, kā arī Zīles konditoreja par fantastiskajiem gardumiem!

 29. - 31. MAIJS - GRUPIŅU IZLAIDUMU DIENAS

Šo nedēļu uzbūrām,kā katras grupiņas mazo izlaiduma dienu, lai priekā dalītos par aizgājušo mācību gadu! Mums ritmu piespēlēja saules zaķēni, valsī griezās ziedu smarža ar kūku glazūru, bet skatuves vidū spožās zvaigznītes - Mārupes Namiņa audzēkņi! Mūzikas pavadījumu, kā vienmēr mums nodrošināja mūzikas pedagogs, Mārupes Namiņa dibinātāja un vadītāja Līga.Pateicībā vecākiem par ziediem, gardumiem un dāvanām pedagogu plaukstās! Šis mācību gads ir spēļu, prieka, nedarba - darba un mācību piepildīts! Paldies ik viena pedagoga un auklītes siltajām plaukstām, rūpēm, iemācīto darbiņu un laba vārdiņa pateikšanu. Lai saulaina vasara - piedzīvojumiem un laimīgu mirkļu piepildīta!

Zvirbulēnu grupas bērni kopā ar audzinātājām Rutu, Alisi un auklīti Aretu!

Cālīšu grupas bērni kopā ar audzinātājām Emiliju, Alisi, Sņežanu un auklīti Inesi!

Strazdulēnu grupas bērni kopā ar audzinātājām Elīzu, Agnesi un auklīti Ingu! 

Cīrulēnu grupas bērni kopā ar audzinātājām Sandu, Sarmīti un auklīti Artu!

Dzeguzēnu grupas bērni kopā ar audzinātājām Zanēm un auklīti Elīnu!