Zvaniet:  2 944 64 24
Zvaniet:  2 944 64 24
hamburger

Uzņemšanas noteikumi un mācību maksa


Jauno audzēkņu uzņemšana

Piedāvājam jūsu bērnam apgūt pilnu pirmsskolas izglītības programmu pēc licencētas programmas.

Jūsu mazo audzēkni katru dienu sagaidīs mīļas un profesionālas audzinātājas un audzinātāju palīgi. Kopā draudzēsimies, mācīsimies, rīkosim svētkus un apgūsim dažadas sociālās iemaņas.Bērnu skaits grupiņā  no 16 līdz 21 bērnam (atkarībā no bērnu vecumposma). 

 

Uzņemšanas noteikumi.

Lai apmeklētu Mārupes Namiņu ir nepieciešams:

 • Aizpildīt iesniegumu;
 • Sarunāt tikšanās laiku;
 • Tikties ar vadītāju Līgu Taubi un iepazīties ar mūsu iestādi.

Lai noslēgtu līgumu, ir nepieciešami dokumenti:

 • Bērna dzimšanas apliecība;
 • Vecāku pase;
 • Izziņa par deklarēto dzīvesvietu;
 • Izglītojamā medicīnas karte (veidlapa Nr.026/u);
 • Ārsta izziņa, ka nav būts kontaktā ar infekcijas slimībām;
 • Ārsta izziņa, ka drīkst apmeklēt b/d.

Mācību, interešu izglītības programmas un ēdināšanas maksa bērnudārzā.

Mācību maksa Pirmsskolas izglītības programmā ir 575.00 Eiro mēnesī ("-"Līdzfinansējums).
Mācību maksa ietver maksu par vietu Pirmsskolā (neatkarīgi no apmeklēto dienu skaita) un Pirmsskolas Izglītības programmas apguvi.
Ēdināšana 3 reizes dienā - maksa (par katru apmeklēto dienu) ir 3,50 Eur,- (dienā/ brokastis, pusdienas, launags).

Ja bērns ir sasniedzis 1,5 gadus, ir iespējams līdzfinansējums:

 • Mārupes novada līdzfinansējums no 1,5 g. - 4 g. vecumam - 345 eur., 5 g. - 7 g., līdzfinansējums 320 eur. 
 • Valsts mērķdotāciju finansējums 5 g. - 7 g. vecumam ~ 105,15 eur. 
 • Rīgas pašvaldības līdzfinansējums 1,5 g. līdz 4 g. vecumam - 403,58 eur., 5 g. - 7 g., līdzfinansējums 288,11 eur.
 • Valsts mērķdotāciju finansējums 5 g. - 7 g. vecumam ~ 105,15 eur. 
 • Jūrmalas domes līdzfinansējums 1,5 g. - 4 g. vecumam - 345,29 eur. 5 g. - 7 g., līdzfinansējums 248,54 eur un ēdināšanas izmaksas 2,07 eur pmeklējuma dienā. 
 • Valsts mērķdotāciju finansējums 5 g. - 7 g. vecumam ~ 105,15 eur.
 • Olaines pašvaldības līdzfinansējums  1,5 g.  - 5 g. vecumam – 373,92 eur., 5 g. – 7 g.,  līdzfinansējums – 276,55 eur. 
 • Valsts mērķdotāciju finansējums 5 g. - 7 g. vecumam ~ 105,15 eur.

* Pašvaldību līdzfinansējumi mācību gada laikā var mainīties, starpību maksā vecāks. 
* Ja pirmsskolā programmā mācās 2 vai vairāk bērni no vienas ģimenes, tiek piešķirta brāļu, māsu atlaide - 20 eur no vecāku iemaksas daļas. 
* Ja pirmsskolā programmā mācās vienlaicīgi dvīņu bērni, tiek piešķirta 20 eur atlaide no vecāku iemaksas daļas. 

Nosaukums

Cena

Mācību maksa Pirmsskolas izglītības programmā no 1.02.24.

                                            575.00 eur

Ēdināšanas 3 reizes dienā - maksa par katru apmeklēto dienu

3,50 eur/dienā

Mūzikas terapija bērniem ar īpašām vajadzībām (ind.nod. 30min.)                       

  25.00 eur/nod. (Mārupes Namiņa audzēkņiem)
 
 35.00 eur/nod. (Ārpus bērnudārza bērniem)

Audiologopēdija (ind.nod. 30 min)   25.00 eur/nod. (Mārupes Namiņa audzēkņiem)
Audiologopēds (darbs ar bērniem, ar īpašām vajadzībām 30 min) 35.00 eur/nod.   (Ārpus bērnudārza bērniem)                                                  
Interešu izglītības pulciņš (2 reizes nedēļā) 40.00 eur/mēn. (Mārupes Namiņa audzēkņiem)